Mobile Wars ? Episode II

Av Rune Rinnan - 01.jun.2006 @ 10:13 - Kommentér

Mobil IP-telefoni er neppe en bransjeomlegging, slik teleselskapene liker å kalle det. Det ser mer ut til å være starten på en ny mobil innovasjonsbølge som vil snu opp ned på etablerte globale konkurranseposisjoner. Fast IP-telefoni via bredbånd derimot, er kun ytterligere en kostnadseffektiv funksjon i en langvarig internettbølge.

 

Internett brakte for 10 år siden bredbånd ut til PC-ene. Det førte til en eksplosjon i bruksområder for PC-en, innen alt fra nettaviser til nettbank, reisebestilling, nettspill, firmainformasjon, etc. Først de siste to årene er bredbånd blitt benyttet til IP-telefoni som erstatning for fasttelefonens separate telefonlinje. Fast IP-telefoni via bredbånd kan neppe kalles visjonært, det er kun enda en kostnadseffektiv bruk av det innovative Internettet.

 

Mobil IP-telefoni kan derimot bli den utløsende faktor for å bringe trådløst, åpent bredbånd ut til mobilterminalene. Det kan føre oss inn i en ny dot.com-bølge for mobil utvikling. Bruksområdene for mobilterminaler kan få en like eksplosiv utvikling som bredbåndet førte til for PC-en. Konsekvensene av et gjennombrudd for mobil IP-telefoni vil derfor være helt forskjellig fra følgene av økt, fast IP-telefonibruk.

 

I startfasen av internettutbredelsen forsøkte ulike aktører å flytte sine eksisterende forretningsmodeller over på nettet uten å ta hensyn til sine nye kundegruppers adferd. Avisene forsøkte å ta betalt for bruk av nettavisene helt til reklamefinansiering ble akseptert både av annonsører og lesere. Posten og Telenor forsøkte også å ta betalt pr. e-post som ble sendt. Tilsvarende forsøk på taksering av ulike mobile tjenester kan forventes inntil nye mobile forretningsmekanismer finner sin form. Offentliggjøring av Microsofts mulige kjøp av et mobilreklameselskap 25. mai gir en pekepinn om retningen dette vil ta.

 

Fasttelefon er kun en kostnad de fleste forsøker å bli kvitt. Mobiltelefon derimot, er blitt nødvendig for å være tilgjengelig og for å organisere så vel dagligliv som næringsliv. I næringslivet har mobil kontaktliste, kalender og push-mail blitt den nyttige kjernen i utviklingen, slik Microsofts Word, Powerpoint og Outlook var det for utviklingen av PC-bruken. Mobilens bruksområder vil øke kraftig dersom all verdens applikasjonsutviklere kan basere seg på trådløst Internett i stedet for dagens begrensende GSM-standarder. 

 

Det åpne, trådløse bredbåndet er nøkkelen til at nye aktører kommer på banen for å utfordre mobiloperatørenes lukkede og gjennomregulerte nett. Da det samme skjedde innen trådbasert Internett, beholdt etter hvert teleaktørene deler av sine naturlige posisjoner som bredbåndsleveranser til fast pris, e-post leveranser, skreddersydde bedriftsløsninger, etc. Innholdsleverandører og applikasjonsutviklere fikk etter hvert fritt spillerom til å utvikle sine forretningsmodeller på toppen av den fastprisede internett-infrastrukturen. Det er ikke unaturlig at det samme vil skje for mobilbruk basert på trådløs internettilgang.   

 

Så lenge mobiloperatørene har hatt enerett på mobiltelefoni via sine konsesjonsbelagte lukkede nett, har mobil innovasjon og tjenesteutvikling hatt trange kår. Tilgang på mobil IP-telefoni over det åpne, trådløse Internett vil kunne endre radikalt på dette forholdet.

 

Mange aktører vil forsøke å skaffe seg posisjon innen segmentet for Mobil IP-telefoni. Flere vil tilby teknologiske løsninger, men mangle markedsforståelse og muskel. Eksisterende aktører vil tilby mobil IP-telefoni som add-on for å forsvare etablerte posisjoner (bredbånd med inkludert IP-telefoni, fast IP-telefoni, inkludert mobilbruk til kostpris, GSM telefoni med UMA roaming, etc.). I det korte perspektivet vil høyst sannsynlig vinnerne være de rå og fokuserte angripere som kun tilbyr GSM og mobil IP-telefoni med kundevolum som eneste mål. 


– Until The Empire fights back in Episode IV…


Rune Rinnan

Telenor Venture-sjef Rune Rinnan er en nestor innen det norske venturekapitalmiljøet i Norge. Siviløkonomen Rinnan etablerte risikokapitalselskapet TeleVenture i 1993 med Telenor som eier. I 1995/96 ble privat kapital emittert med 30 prosent eierandel i Telenor Venture fra industrielle investorer. I 1998/99 ble TeleVenture Management etablert med formål å lede og forvalte Telenor Venture-fondene. Fire fond er etablert frem til 2006 med internasjonal og nasjonale investorer. Rinnan var tidligere Kjell Almskogs læregutt i ABB-systemet hvor han blant annet var CFO. Rune Rinnan har bred erfaring innenfor industri og finans og har vært med på å investere og bygge opp flere milliardselskaper som Tandberg, Eltek, Q-Free og Cell Network for å nevne noen. Han har det siste året brukt mye av sin tid som styreformann på å restrukturere Opplysningen AS.

juni 2006
ma ti on to fr
     
1
2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
hits